Nominerade lärarna: ”Så engagerar vi eleverna”

Nio lärare på Thoren Business School i Helsingborg är nominerade till årets upplaga av Lärargalan. Att eleverna röstat fram dem vittnar om lärarnas förmåga att engagera eleverna. Nedan berättar fyra av de nominerade lärarna hur de gör för att lyckas med det.  

Inspirerande klassrumsmiljö: 

Rachel Kennedy Jarmo, lärare i engelska och sociologi, betonar vikten av bra relationer med eleverna:

– Jag strävar efter en klassrumsmiljö där alla känner sig sedda och trygga. Jag försöker att visa att det är okej, och till och med nödvändigt, att misslyckas för att växa.

Även Henrik Gunnarsson, lärare i marknadsföring och entreprenörskap, beskriver hur miljön i klassrummet kan främja utveckling:

– Att fylla klassrummet med glädje och energi kommer att hjälpa dig att engagera eleverna.

Robert Lingstedt, som undervisar i svenska och retorik, instämmer i vikten av passion och energi:

– Jag älskar mitt ämne och genom att visa det utåt hoppas jag kunna inspirera mina elever.

Vikten av goda relationer: 

Ulrika Troedsson, lärare i engelska och historia, menar att det är viktigt med tydlighet och tilltro till elevernas förmågor:

– Det handlar om ömsesidig förståelse och samarbete. Genom att lära känna mina elever och engagera mig i deras mående, blir det lättare att motivera dem genom de utmanande delarna av utbildningen.

Även Henrik och Robert betonar vikten av att lära känna sina elever.

– Med 34 elever i ett klassrum möter du även 34 unika personligheter. Det är lärarens uppgift att plocka ut det bästa från varje personlighetsdrag, säger Henrik.

– Det är viktigt att lära känna din elevgrupp och att anpassa undervisningen utifrån gruppen så gott det går, utan att missa delar i läroplanen, säger Roger.