Skolinspektionen påskyndar nedstängning av TBS Växjö

Som tidigare kommunicerats har ThorenGruppen fattat beslut om att genomföra en ordnad avveckling av TBS Växjö. Beslutet grundades i att skolan haft för få sökande för att upprätthålla en stabil verksamhet med hög kvalitet. Stängningen var planerad till juni 2025 för att ge elever som redan börjat på skolan chansen att gå klart eller tid att hitta en ny utbildningsplats.

Skolinspektionen har nu tagit beslut om att dra tillbaka tillståndet för TBS Växjö redan från den 31 juli 2024. En påskyndad nedstängning som vi beklagar, då vi ser att en mer ordnad avveckling per juni 2025 hade varit det bästa alternativet för många elever och för personalen.

Från TBS och ThorenGruppen sida förbereder vi oss nu på att, tillsammans med Skolinspektionen och Växjö kommun, ge våra elever så goda förutsättningar som möjligt att få en bra överlämning till mottagande skolor så att deras fortsatta skolgång blir bästa möjliga.