För sjuttonde året – 100 procent av Axonas elever har gymnasiebehörighet

För sjuttonde året har 100 procent av eleverna på Thoren Framtid Axona i Tollarp, Kristianstad, gymnasiebehörighet.

– Vi backar aldrig från att gå den extra milen för att eleverna ska lyckas, säger Anna Karlsson, rektor på skolan.

Axona är en relativt liten skola med cirka 200 elever från förskoleklass till nian. Utgångspunkten här är ett meningsfullt lärande som är förankrat i läroplanen. Skolan har även en tydlig idrottsprofil, med ett utökat antal minuter idrott i schemat för alla klasser, med den vetenskapliga basen att rörelse bidrar till lärande.

För sjuttonde året har 100 procent av Axonas elever återigen uppnått gymnasiebehörighet.

– Vi bygger relationer och förstår därmed behoven som vi behöver möta hos varje enskild elev. Jag tror att det är nyckeln, säger Anna Karlsson.

Har du tips till andra skolor som vill öka antalet elever som får behörighet till gymnasiet?

– Håll din organisation flexibel, vänj organisationen vid snabba lösningar och förändringar utifrån behov. Träffa specialpedagogerna varje vecka och följ nogsamt alla insatser och resultat så behoven syns snabbt. Och ha höga förväntningar på dina lärare! säger Anna Karlsson.

Hon tipsar också om att vikariera som rektor så ofta man får chansen så man lär känna verksamheten och därmed kan vara en del av maskineriet och inte enbart en organisatör.

– Nöj dig inte med snabba lösningar och svar, utan problematisera det mesta så allt blir vänt och vridet på. Ta hjälp av alla du kan komma på – det du tycker är svårt kan någon annan tycka vara lätt, säger Anna Karlsson.

På Axona är det en familjär stämning och skolan jobbar för att alla ska känna alla. Bland annat är all personal ute på förmiddagsrasten. Det är inte schemalagt så utan alla bara väljer att vara ute. Personalen är även noggrann med specialresurser; görs rätt insatser utifrån behov? Vidare har skolan avsatt specialdagar, där specialpersonalen och rektorn sitter heldagar under terminerna och analyserar behoven och åtgärderna och insatserna så de hela tiden är aktuella och relevanta.

– Prova, prova och prova allt ni kan komma på. Det är ett detektivarbete det där med att möta behov; vad kommer att vara det förlösande? Det har vi ingen aning om förrän vi har provat. Så håll i och håll ut.