Information: Här är ThorenGruppens riktlinjer för coronaviruset

Nedan finns ThorenGruppens riktlinjer och övrig information som gäller under tiden för Coronavirusets spridning och påverkan.

Sidan uppdaterad senast 29 maj, kl.14:19

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning av Coronaviruset i Sverige. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Sidan uppdateras kontinuerligt, utifrån myndighetens rekommendationer.

Svar på många frågor om Coronaviruset finns också på Folkhälsomyndighetens hemsida. Se länksamling nedan.

Du kan också ringa 11313. Tror du att du kan ha smittats och visar symtom, ring 1177.

 

Här följer bra länkar för att hålla sig uppdaterad om läget:

Folkhälsomyndigheten
WHO
UD
1177.se
Försäkringskassan
ECDC