Studenterna snart yrkesproffs: “kommer gå hur bra som helst”

Alva och Maja Andersson är två av framtidens blivande yrkesproffs som nu tar studenten från Yrkesgymnasiet Västerås. De passar på att summera åren på skolan och delar tips till blivande elever.

Rätt stöd

Alva lyfter fram relationen till lärarna, miljön och möjligheten till extrastöd som Yrkesgymnasiets största styrkor:

Det är en miljö där lärarna verkligen lär känna eleverna och kan erbjuda personligt anpassad hjälp

Just specialstödet har varit framgångsrikt. I grundskolan hade hon svårigheter men tack vare de nya anpassningarna på Yrkesgymnasiet har hon klarat både studierna och lärlingsperioderna:

Här har jag fått den hjälpt jag behövt.

Hon känner sig redo för framtiden – oavsett vad den rymmer:

Jag vet inte riktigt ännu vad mitt mål är, men att nå dit efter gymnasiet kommer gå hur bra som helst.

Lärlingstid för framtiden

Majas gymnasieår har varit en härlig upplevelse. Skolans familjära stämning har gett en grundtrygghet och gjort att hon kunnat bygga bra relationer till lärarna. 

Den stora mängden lärlingstid kombinerat med tid på skolan har förberett henne väl inför arbetslivet. Hon känner sig redo och har faktiskt redan en anställning:

Det har varit roligt att få ha så mycket praktik och komma ut i arbetslivet. Att lära sig sakerna på plats är väldigt bra. Jag känner mig superredo och det är jättekul att nu ha en anställning.

Hennes råd till blivande elever är att vara beredd på att praktiken (APL) är mer krävande än den som görs i högstadiet men att det samtidigt är 1000 gånger mer lärorikt.

– Det kommer gå bra. Det gäller bara att vara engagerad och visa att du vill lära dig.