Yrkesgymnasiet Huddinge når examensgrad på 100 % – en uppgift per lektion

På Yrkesgymnasiet har eleverna väldigt mycket APL, alltså praktik på arbetsplatser. Det innebär att de blir duktiga i sina yrken och att de tidigt lär sig hur det är att arbeta. Samtidigt har skolan en examensgrad på 100 %.
   – De får lära sig hur det är att gå till på en arbetsplats. Det tillsammans med skolämnena gör dem väldigt duktiga, säger Erik Nilsson, rektor.  

Lärlingseleverna på Yrkesgymnasiet är Sverigeledande när det gäller måluppfyllelse för gymnasiala yrkesutbildningar. Och 9 av 10 får jobb inom kort efter examen. Den här artikeln är en del i en artikelserie om skolornas framgångar och arbetet bakom. 

Yrkesgymnasiet i Huddinge har länge haft en examensgrad på 100 %.

– Vi jobbar mycket med lektionsupplägg. Man ska träna på kunskap under lektionerna – ungefär som under en körlektion. Det har funnits en tradition inom svensk skola med inlämningsuppgifter, men det har vi tagit bort sedan en tid tillbaka. I stället ska det finnas en uppgift för varje lektion och den ska vara lärarledd. Det ska vara konkret och tidseffektivt – och mycket genomgångar, säger Erik Nilsson och tillägger:

– Man ska inte bara kasta ut en uppgift som sedan ska lämnas in i slutet. Vi ska finnas som stöd för eleverna genom närvaro och engagemang, till exempel att hjälpa dem att hitta information eller att de får fråga om något känns svårt. Jag brukar säga att man ska bli hungrig av att undervisa, man ska gå runt mycket.

På Yrkesgymnasiet går det 230 elever och alla har mycket tid på APL, vilket gör dem redo för yrkeslivet.

Skolan har en APL-samordnare som är anställd på heltid och de tar hand om eleverna som är ute och har också täta besök på arbetsplatserna.

– Det krävs ett professionellt bemötande. Vi ser även till att kvalitetssäkra APL-platserna och säkerställer att handledarna är lämpliga. De måste vara engagerade och tycka det är kul att ta emot en elev. Inte bara gör det för extra pengar. Lärarna åker ut på besök och tittar och godkänner APL-platserna. De håller bland annat koll så att det är en säker arbetsmiljö – och saknas något får de lösa det innan eleven kommer. Täta besök är nyckeln, säger Erik Nilsson.

Just nu jobbar skolan med de gymnasiegemensamma ämnena för att hitta sätt att motivera eleverna i undervisningen.

Varför ska man välja Yrkesgymnasiet i Huddinge?

– Vi har haft väldigt högt på trygghet under lång tid. Vi har alltid folk ute bland eleverna på rasterna och i korridoren. Helt enkelt, en trygg skola och så har vi bra lärare och bra APL-platser.

 Det här är Erik Nilsson

Ålder: 46 år.
Gör: Rektor på Yrkesgymnasiet sedan tio år tillbaka.
Vad är det bästa? ”Eleverna. De är bäst. Man får så mycket tillbaka av eleverna. De är spontana, glada och roliga att umgås med. Personalen kommer på en stark andraplats.”