Yrkesgymnasiet i Malmö har en examensgrad på 100 % – kvalitetssäkrar skolverksamheten

Yrkesgymnasiet i Malmö har en examensgrad på 100 % och en måluppfyllelse på 100 %. På skolan har också 100 % av eleverna APL, praktik, vilket leder till ökad anställningsbarhet för eleverna.

– Året som gått har känts mycket bra. Vi har fantastiska elever och ett utmärkt samarbete med branschen. Våra lärare är mycket kompetenta och vi anpassar klassrumslektionerna efter branschens behov. Samarbetet med kollegorna på skolan fungerar väldigt bra, säger rektorn Nadja Metovski. 

Lärlingseleverna på Yrkesgymnasiet är Sverigeledande när det gäller måluppfyllelse för gymnasiala yrkesutbildningar. Och 9 av 10 får jobb inom kort efter examen. Den här artikeln är en del i en artikelserie om skolornas framgågar och arbetet bakom. 

Under det gångna läsåret har Yrkesgymnasiet i Malmö arbetat mycket med att kvalitetssäkra alla delar av skolverksamheten. De har olika kontrollfunktioner där de hjälps åt att kontrollera och checka av varandra – de observerar varandras lektioner och hjälper varandra med utveckling.

– Elevhälsoteamet har också en kontinuerlig roll i verksamheten bland lärarna och eleverna, och vi arbetar tillsammans för att säkerställa hög kvalitet och stöd för alla, säger Nadja Metovski.

Hon fortsätter:

– Vi har 100 % APL, vilket innebär att alla elever på skolan har en arbetsplats där de utför sin praktik, något som leder till ökad anställningsbarhet. Skolinspektionen har granskat oss och vi blev godkända på alla nivåer, med toppbetyg. Vi har arbetat hårt med vårt systematiska kvalitetsarbete och följer regelbundet upp och anpassar skolan efter elevernas behov, inklusive särskilt stöd.

Yrkesgymnasiet i Malmö har ett stort internationellt samarbete, med utbyten i Europa och Asien via Erasmus+. Eleverna har möjlighet att göra sin praktik utomlands och skolan tar även emot lärare och elever från andra länder.

– Detta utbyte känns väldigt givande och lärorikt, och nästan alla våra lärare har besökt skolor utomlands för att ta del av och lära sig av andra skolors erfarenheter, säger Nadja Metovski.

Kan du berätta om något projekt som varit särskilt framgångsrikt eller inspirerande?

– Ja, vi har ett projekt som heter ”Utvecklingstid”, som är en fast punkt på schemat en gång i veckan. Under utvecklingstiden går vi igenom olika aspekter av livskunskap, anställningsbarhet, policyregler, samarbetsövningar, gemenskap, likabehandlingsplaner, allas lika värde, arbetsmiljö och ergonomi samt får besök från olika branscher och organisationer som LO-facket. Detta projekt leds av elevhälsoteamet tillsammans med alla lärare på skolan och elevrådet. Även Polismyndigheten och andra externa aktörer bidrar med kunskap inom olika områden, säger Nadja Metovski och tillägger:

– Elever och personal har verkligen engagerat sig i projektet, vilket har skapat en fantastisk gemenskap. Det sprider glädje och energi och gör det naturligt att diskutera även de svåra frågorna. All personal är involverad i projektet och känner alla elever. Vi genomför utvärderingar efter varje termin och får mycket positiv feedback samt förslag på hur vi kan utveckla ”Utvecklingstid” vidare. Det är ett samarbetsområde som vi arbetar med tillsammans under våra lärardagar.

Utöver detta har skolan infört flera nya initiativ för att förbättra utbildningsupplevelsen. Bland annat har man implementerat digitala verktyg och AI för att underlätta både undervisning och administration.

– Dessa verktyg har gjort det möjligt för oss att erbjuda mer interaktiv och engagerande undervisning samt att bättre följa upp elevernas utveckling. Vi har också utvecklat våra samarbetsprogram med näringslivet ytterligare. Genom att bjuda in gästföreläsare och arrangera workshops har vi kunnat ge eleverna värdefulla insikter och praktiska erfarenheter som förbereder dem för arbetslivet, säger Nadja Metovski.

Sammanfattningsvis har skolan gjort betydande framsteg genom att införa nya teknologier, förbättra samarbetet med branschen och stärka stödet för alla elever, vilket har bidragit till skolans framgångar och positiva utveckling.

– Ett bevis på vår framgång är att vi har 100 % eNPS (Employee Net Promoter Score) på medarbetarenkäten. När medarbetarna är nöjda fungerar allt bättre, vilket i sin tur gynnar hela skolan, säger Nadja Metovski.