Astar Liljeholmen får grönt ljus av Stockholms stad

Astar Liljeholmen får grönt ljus av Stockholms stad för sin kommunala vuxenutbildning.
Företaget har i tid redovisat de avtalsbrister som påtalades och därmed hävs det intagningsstopp och det vitesbelopp som utfärdats.

– Det är förstås en stor lättnad. Vi har arbetat extremt hårt, agerat kraftfullt och satsat stora resurser för att åtgärda bristerna, säger Lena Sandlin, COO, ThorenGruppen AB.

I början på februari sände TV 4-programmet Kalla Fakta ett inslag om ThorenGruppen Astars SFI-verksamhet vid Liljeholmen. Under ett antal månader hade en frilansreporter arbetat som lärare vid verksamheten och rapporterade om bland annat brister i lärartäthet och kompetens.

ThorenGruppen genomförde direkt efter programmet en undersökning av verksamheten vid Liljeholmen och vidtog omgående en rad åtgärder för att uppfylla de krav som ställs och inledde även ett samarbete med beställaren Stockholms stad för att gemensamt komma fram till en handlingsplan för att uppnå avtalad kvalitet.

– För oss var det viktigaste att framförallt leverera och ta hundra procent ansvar för vår kund, i det här fallet Stockholms stad, och inte minst gentemot våra deltagare. Nu kan vi säkra deras fortsatta utbildning och ta vårt fulla ansvar avtalstiden ut, säger Sandlin.