1. Synliggöra ThorenGruppens hållbarhetsarbete.2. Servera god, nyttig och hållbart producerad mat, samt minska matsvinnet.3. Minska den belastning på samhälle och miljö som kommer ur lokaler och lokalanvändning.4. Styrelsen och ledningen ska ha en jämn representation.5. Elever och personal ska känna sig trygga på våra skolor och verksamheter.