ThorenGruppens Hållbarhetsrapport

Image

ThorenGruppens kärnverksamhet är att leverera högkvalitativa utbildningar vilket bidrar till ett hållbart samhälle.

”God utbildning för alla” är ett av FN:s globala mål för att främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är Agenda 2030 och FN:s globala mål som utgör ramverket för ThorenGruppens hållbarhetsarbete, som fokuserar på tre målområden; Lärande, Företaget och Miljö & samhälle.

Dessa tre målområden konkretiseras i Hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2020/21 och följs upp med fem satta hållbarhetsmål fram till 2030. ThorenGruppens har även producerat filmer om de fem hållbarhetsmålen där syftet är att synliggöra hållbarhetsmålen på ett pedagogiskt sätt för samtliga intressenter, som exempelvis elever, vårdnadshavare, medarbetare och samarbetspartners.

Klicka här för att läsa Hållbarhetsrapporten 20/21

Våra fem hållbarhetsmål1. Synliggöra ThorenGruppens hållbarhetsarbete.2. Servera god, nyttig och hållbart producerad mat, samt minska matsvinnet.3. Minska den belastning på samhälle och miljö som kommer ur lokaler och lokalanvändning.4. Styrelsen och ledningen ska ha en jämn representation.5. Elever och personal ska känna sig trygga på våra skolor och verksamheter.