Synpunkter och klagomål – hjälp oss att bli bättre

Vi på ThorenGruppen strävar efter att hela tiden förbättra vår verksamhet. Vi vill gärna höra vad du tycker om vår verksamhet, oavsett om du har ett klagomål, ett förslag eller vill ge beröm. För oss är det lika viktigt att få veta när något fungerar bra, som när du inte är nöjd.

Så här lämnar du synpunkter och klagomål:

Rutin för synpunkter och klagomål

Vänd dig i första hand till din skola eller förskola

Lärare och övrig personal på skolan, t.ex. mentor, har ansvar för att ta emot klagomål. Personalen ansvarar för att dina synpunkter når ansvarig rektor/förskolechef. Du kan lämna klagomål både muntligt och skriftligt.

Så hanterar skolan eller förskolan synpunkter och klagomål

Rektor ansvarar för att ditt klagomål utreds. Du som lämnat synpunkt eller klagomål ska alltid få återkoppling från skolan/förskolan på hur de hanterar ärendet.

Om du inte vill vända dig till skolan eller förskolan

Om du har specifika skäl som gör att du inte vill lämna ditt klagomål direkt till skolans personal, eller om du inte är nöjd med hur skolan hanterar tidigare klagomål, kan du vända dig till huvudmannens kvalitetsavdelning. Fyll i vårt webbformulär eller mejla till: kvalitet@thorengruppen.se.

Du kan framföra dina synpunkter anonymt, men då kan vi inte kontakta dig.

Det är viktigt att ditt klagomål är tydligt och konkret. Det är också viktigt att du anger vilken skola det gäller och om du tidigare kontaktat rektor/förskolechef angående ditt klagomål.

När ditt klagomål inkommit till kvalitetsavdelningen utser ansvarig chef en utredare av klagomålet. Utredaren kan till exempel vara personal på den aktuella skolan eller personal på annan enhet inom ThorenGruppen AB. Utredaren kommer att kontakta dig gällande ärendet.

Har du gjort allt enligt ovan men ändå inte fått återkoppling? Kontakta då vår Kvalitetschef Jeanette Wilén, jeanette.wilen@thorengruppen.se, 070-845 70 67.


  Ditt namn eller anonym (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Mina synpunkter gäller:

  BerömKlagomålIdéer

  Jag som har synpunkter är:

  ElevFörälderAnnan person

  Har du tagit upp din synpunkt med någon på skolan?

  JaNej

  Ange vilken verksamhet (t.ex skola och ort) inom ThorenGruppen det gäller. Det här är mina synpunkter, klagomål eller idéer: (obligatorisk)