Lämna synpunkt/klagomål

Vi på ThorenGruppen strävar hela tiden efter att förbättra vår verksamhet och det är därför viktigt för oss att få veta vad du tycker om vår verksamhet. Du har möjlighet att lämna ett klagomål om det är något som du anser brister. Du kan även lämna annan synpunkt eller ge beröm så klart! 

Så här lämnar du synpunkter och klagomål:

Rutin för synpunkter och klagomål

1. Vänd dig i första hand direkt till den verksamhet som det gäller. 

I första hand ska du vända dig direkt till den verksamhet din synpunkt eller klagomål rör. Personalen i våra verksamheter har ansvar för att ta emot klagomål och synpunkter. Personalen ansvarar för att dina synpunkter även når ansvarig rektor/chef då det behövs. Kontaktuppgifter till verksamheterna och rektor/chef finns på respektive verksamhets hemsida. 

Du kan lämna klagomål både muntligt och skriftligt. 

Du kommer att få återkoppling från verksamheten, av rektor/chef eller annan personal, på hur ditt ärende har hanterats. Hur återkopplingen ser ut beror på ärende och ev åtgärd.

2. Lämna klagomål till huvudmannen/företaget 
Om du inte vill vända dig till skolan eller förskolan 

Om du inte är nöjd med hur verksamheten har hanterat ditt ärende eller om du har specifika skäl som gör att du inte vill lämna ditt klagomål direkt till verksamhetens personal, så kan du vända dig till huvudmannens kvalitetshantering. Huvudmannens kvalitets- och utvecklingsavdelning kommer att se till att ärendet utreds. Utredare utses av ansvarig chef och kan vara någon från den aktuella verksamheten eller från en annan verksamhet inom ThorenGruppen AB. 

Du kan välja att vara anonym när du lämnar din synpunkt eller klagomål, men om du inte lämnar kontaktuppgifter kan du inte få återkoppling på ärendet.  

Lämna synpunkt/klagomål

Har du gjort enligt ovan men ändå inte fått återkoppling? Kontakta då vår kvalitets- och utvecklingsavdelning direkt: kvalitet@thorengruppen.se