Lämna en synpunkt eller ett klagomål

Fyll i uppgifterna nedan och välj sedan "Skicka". Tänk på att beskriva dina synpunkter eller ditt klagomål så noga du kan.

  Ditt namn (ange "anonym" om du vill vara anonym)

  Ange vilken verksamhet det gäller. (obligatorisk)

  Din epost (bör anges om du vill få återkoppling)

  Ditt telefon (frivilligt)

  Mina synpunkter gäller:

  SynpunktKlagomålBeröm

  Jag som har synpunkter är:

  ElevFörälderPersonalAnnan person

  Innan du vänder dig till huvudmannen ska du lyfta din synpunkt direkt med verksamheten. Vem i verksamheten har du vänt dig till?

  MentorUndervisande lärareRektorAnnan person

  Mina synpunkter och klagomål (obligatorisk)