Kontakt

Besöksadress

ThorenGruppen AB
Nygatan 25
903 29 Umeå

Epost: info@thorengruppen.se
Telefon: 010-33 10 000


Kontakta oss


Media

Niklas Westman, Informationschef niklas.westman@thorengruppen.se
010-33 10 836

Ekonomi

Epost: ekonomi@thorengruppen.se Telefon: 010-33 10 048

Löner

Epost: loner@thorengruppen.se Telefon: 010-33 10 060

Marknad

Telefon: 010-33 10 800

Stab
Kvalitet

Epost: kvalitet@thorengruppen.se
Telefon: 010-33 10 040

HR

Telefon: 010-33 10 090

Inköp

Epost: inkop@thorengruppen.se
Telefon: 090-349 30 31

Fastighet

Telefon: 010-33 10 000

För kontakt med övriga avdelningar
ring 010-33 10 000

Fakturaadresser

ThorenGruppen AB
FE254
107 76 Stockholm

Thoren Innovation School AB
FE256
107 76 Stockholm

Astar AB
FE255
107 76 Stockholm

Thoren Framtid AB
FE238
107 76 Stockholm

ThorenGruppen Fastighet i Malmö AB
FE258
107 76 Stockholm

ThorenGruppen Fastighet
i Stockholm AB
FE257
107 76 Stockholm

ThorenGruppen Fastighet
i Karlstad AB
FE259
107 76 Stockholm

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att skicka e-post till ekonomi@thorengruppen.se så hjälper vi till.