En känsloladdad återblick – Astars insats stärkte vården under pandemin

Idag, för exakt ett år sedan, startade Astar en snabbutbildning för att avlasta hårt pressad sjukvård och vård i Stockholmsregionen under coronapandemins mest kritiska period. Detta uppdrag från Solna Stad blev en viktig del i kampen mot pandemin och visade hur samarbete, engagemang och snabb respons kan göra stor skillnad för många.

Under coronapandemins mörkaste tid kämpade vårdpersonal med att hålla huvudet över vattnet. De hade hopp och beslutsamhet men också känsla av överväldigande arbetsbelastning och otillräcklighet. Det var då Astar fick det viktiga uppdraget att snabbutbilda vårdpersonal för att avlasta vården och det blev tydligt från första dagen att både vår personal och deltagarna hade bestämt sig för att göra skillnad.

Detta var en enorm uppgift som krävde engagemang, flexibilitet och snabbhet av alla. Utbildningen på Astar lärde deltagarna bland annat om att ta blodprov, hämta utrustning, smitta, smittskyddssjukdom och hur man hindrar smittspridningen. Deltagarna fick en stabil grund att stå på för att kunna stötta vården på bästa sätt.

Astars snabbutbildning och liknande insatser över hela landet var en viktig länk i kampen mot pandemin. Deltagarna fick chans att göra skillnad och genom att avlasta vården tog man ett stort steg i att säkerställa att människor fick den vård och det stöd de behövde under den svåra tiden.

Idag, ett år senare, kan vi se tillbaka på denna insats med stolthet och tacksamhet. Det här är en varm påminnelse om vad som kan åstadkommas när vi arbetar tillsammans och anpassar oss snabbt till nya utmaningar.