Förnyat kvalitetsintyg – ”Garanti för seriositet”

Almega Utbildningsföretagen har nyligen gjort en uppföljande kvalitetsrevision av Astar. Tydligt redovisade rutiner och underlag för kvalitetsarbete och ständiga förbättringar resulterade i en förnyad kvalitetsauktorisation – och därmed ett nytt intyg.

Utbildningsföretagen är den enda branschorganisation som auktoriserar utbildningsföretag. För vart och ett av de ingående kvalitetskriterierna ska medlemsföretaget utförligt kunna beskriva hur man arbetar och bifoga dokument och rutiner man stödjer sig på.

Underlaget bedöms av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd som därefter ger rekommendation till Utbildningsföretagens styrelse, som beslutar om auktorisation ska beviljas. Auktorisationsnämnden ansvarar även för uppföljande revision, tillsyn och granskningar av medlemmarnas efterlevnad av auktorisationskraven.

– Vi är glada och stolta över det förnyade intyget. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och seriositet i utbildningsbranschen, säger Marja Giheden, verksamhetschef på Astar.