Prestigefylld kvalitetsstämpel till Astar: ”Oerhört stolta vi står här i dag”

Det är tuffa tider. Men Astar levererar och är nu godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.
– Auktorisationen är ett bevis på det goda arbetet vi gör. Vi är oerhört stolta att vi står här idag, säger resultatområdescheferna Per Pettersson och Marja Olivendal Giheden på Astar.

Utbildningsföretagen har granskat Astars verksamhet. Nu har Astar glädjande nog fått klartecken till ett riktigt kvalitetskvitto då Utbildningsföretagens styrelse som formellt godkänt auktorisationen. Astar är därmed ett auktoriserat utbildningsföretag, vilket betyder en hel del.

– Auktorisationen är ett bevis på det goda arbete vi gör. Astar har under några år arbetat intensivt med vårt kvalitetsarbete och i allt större grad fått goda vitsord från kunder (kommuner och Arbetsförmedlingen) som en effekt av detta. Med Almegas auktorisation kan vi sätta en ram och stämpel för detta. Vi är oerhört stolta att vi står här idag!, säger Marja Olivendal Giheden.

Det är en omvälvande tid för den bransch som Astar verkar i. Först med den extrema högkonjunkturen, följt av ett tufft 2019 där det många gånger var få anvisningar och minskande sökantal. Efter det kom Corona…

–  Nu har vi gått igenom en kaotisk vår, men även den med bibehållen och många gånger utvecklad kvalitet. Vi känner att vi står starka inför hösten. Det troligaste är att vi ser ett ökat behov av utbildningsleverantörer med god kvalitet de kommande åren och den utmaningen är något Astar står väl rustade för att ta sig an, kommenterar Per Pettersson.

Dessutom kan Astar nu pryda sin hemsida med följande eftertraktade kvalitetsstämpel:

”Astar är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation”.