Dataskydd och Integritet

Anhörig till medarbetare


Vi vill gärna att våra medarbetare registrerar uppgifter om närmaste anhörig. Det är medarbetaren själv som registrerar uppgifterna hos oss och det är helt frivilligt att välja att registrera uppgifter på närmaste anhörig.

Anledning till att vi önskar att våra medarbetare registrerar kontaktuppgifter till anhöriga är att vi ska kunna kontakta den anhörige vid till exempel olycksfall eller sjukdom.

De personuppgifter som registrerats är närmaste anhörigs namn, telefonnummer och relation till berörd medarbetare hos oss.

Uppgifterna sparas tillsammans med medarbetarens uppgifter i vårt personalsystem. Åtkomsten till personuppgifterna hos oss är starkt begränsad och det är endast ett fåtal personer som har att tillgå dessa. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till något utomstående (företag, myndighet eller privatperson) om vi inte enligt lag blir tvungna att göra så.

Personuppgifterna hänförliga till närmaste anhörig gallras när medarbetaren slutar sin anställning hos oss eller själv väljer att ersätta dessa vid ändrade förhållanden.

För kännedom så uppmanar vi våra medarbetare att hålla anhöriguppgifterna kontinuerligt uppdaterade i vårt system.