Fotbollstältet skjuts upp till hösten 2019


Fotbollstältet kommer inte upp på Umeå Energi Arena Sol den här vintern.
Projektet försenades av besvärliga markförhållanden och skjuts nu upp till hösten.
– Av olika anledningar misslyckades vi med att få upp tältet vilket är väldigt tråkigt. Nu ska vi satsa allt på att göra klart allt arbete och förbereda så att tältet garanterat står på plats till efter årets säsong istället, säger Raja Thorén, vd, ThorenGruppen.

ThorenGruppen tillsammans med Umeå Kommun haft som mål att resa upp tältet den här vintern. Under hösten har det trots gott samarbete varit besvärligt att få fram alla nödvändiga handlingar – som bland annat ledningar och markundersökningar – vilket försenade bygglovet.

– Det blev klart först förra veckan. Leverantören av hallen kunde därför påbörja projekteringen betydligt senare än planerat och vi stött ganska omgående på patrull i form av markarbetet. Vi valde tillsammans med Umeå kommun att försöka hitta en annan lösning än kantbalk och den lösningen testades för ett par helger sedan med gott resultat, det var tre av åtta pålar som strulade och måste beräknas om. Dessa pålar går 10 meter ner i marken och det är inte ett alldeles enkelt arbete, berättar Thorén.

Redan i november 2017 kom Umeå kommun och ThorenGruppen överens om att bygga en ny multihall och uppföra ett fotbollstält i Umeå. I september 2018 klubbades beslutet igenom.

Ambitionen har under hela hösten varit att uppföra fotbollstältet på Umeå Energi Arena, men projektet tvingas nu skjutas framåt i tiden. Umeå kommuns planering är att Umeå Energi Arena Sol ska vara spelbar någon vecka in i mars och genom att skjuta upp fotbollstältet blir det nu möjligt.

– Det går inte att peka ut en enskild person eller organisation för denna försening. Polarhall, Umeå Kommun och ThorenGruppen har ett mycket bra samarbete i detta projekt, men det är svårt att arbeta med dessa frågor, ingen av oss vill ju att tältet ska riskera att flyga iväg. Markarbetet och dimensioneringen av jordankare är extremt viktigt och kan inte skyndas på, säger Raja Thorén.