Elever på Tekniska Gymnasiet visar att framtidens innovationer är i goda händer

Eleverna på Tekniska Gymnasiet Solna jobbar just nu med att bygga och programmera en robotarm. Deras arbete visar att framtidens innovationer är i goda händer och kan potentiellt förändra vår värld på många sätt. För det är precis vad Tekniska Gymnasiet har som mål, att ge eleverna en stabil grund av efterfrågad kunskap så att de är väl förberedda på att möta framtidens jobb.

Kamil och hans klasskamrater på Tekniska Gymnasiet Solna planerar att bygga en robotarm av lättare material. Eleverna kommer sedan att programmera robotarmen i datorn för att sedan installera det i arduino, ett elektronikkort som kommer att fungera som robotarmens hjärna.

Det här projektet uppmärksammar flera områden där liknande teknik redan gör skillnad, såsom avfallshantering och återvinning där intelligenta avfallssorteringssystem använder robotarmar för att separera olika material, såsom plast, metall och papper. Systemet förbättrar återvinningseffektiviteten och bidrar till att minska miljöbelastningen. Liknande teknik med robotarmar används även inom katastrofhjälp:, medicinsk teknik och mycket mer.

​​​​​​​Det är imponerande att se hur Tekniska Gymnasiet-elevernas arbete i klassrummet kan ha långtgående positiva konsekvenser och bidra till verkliga förändringar inom bland annat teknik, medicin och miljöskydd.