Grönt ljus för Tekniska Gymnasiet Helsingborg i Skolinspektionens premiärtillsyn

Hösten 2018 slog Tekniska Gymnasiet Helsingborg upp portarna till sin nya skola.
Knappt ett år senare har skolan fått grönt ljus i Skolinspektionens första tillsyn.
– Jag är så enormt stolt över det vi åstadkommit vårt första läsår. Nu vet vi att vi är på helt rätt väg och vi kommer att fortsätta utvecklas tillsammans med eleverna, säger Petra Järrenberg, rektor på Tekniska Gymnasiet.

De områden som granskats är; undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, grundläggande förutsättningar för skolenheten, styrning och utveckling av verksamheten, samt förutsättningar för utbildningen vid skolenheten.
Premiäråret för Tekniska Gymnasiet Helsingborg har blivit en stor succé för de 63 eleverna och verksamheten har också nu kvalitetssäkrat de krav som myndigheterna ställer. Beskedet gläder förstås rektorn Petra Järrenberg som lyfter fram sin personals hårda och inte minst kollektiva arbete.

– Det här beslutet är i grund och botten ett gemensamt lagarbete av samtliga. Alla ställer upp och hjälper varandra om det behövs. Vi sätter skolans bästa före sina egna behov och gör det lilla extra för elevernas trivsel, allt för att Tekniska Gymnasiet Helsingborg ska bli den drömskola vi vill att den ska bli.