Grönt ljus för Tekniska Gymnasiet Malmö i Skolinspektionens förstagångstillsyn

För mindre än ett år sedan öppnade Tekniska Gymnasiet i Malmö.
I Skolinspektionens första tillsyn var skolan prickfri.
– Vi bestämde oss tidigt för att arbetat för att skapa en positiv skolkultur för alla våra elever när vi öppnade och det här beslutet tycker jag är en bra bekräftelse på att vi gjort rätt, säger skolans rektor Ida Liedholm.

Tekniska Gymnasiet utökades med två verksamheter 2018 där bägge premiärskolorna, Helsingborg och Malmö, klarade Skolinspektionens så kallade förstagångstillsyn utan anmärkningar.

Beslutet som förstås sänder kvalitetssignaler till nuvarande och kommande elever med ett teknik- och innovationsintresse.
De områden som granskats är; undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, grundläggande förutsättningar för skolenheten, styrning och utveckling av verksamheten, samt förutsättningar för utbildningen vid skolenheten.

Premiäråret för Tekniska Gymnasiet Malmö har handlat om att bygga en stark kultur där både lärare och elever samverkar. Skolans tio anställda och 46 elever har onekligen fått kemin att fungera.
– Tillsammans med våra elever byggt skolan med stort fokus på delaktighet och lärande i verklighet. All personal har bidragit positivt och tillsammans har vi jobbat temainriktat med målet att bygga en kvalitativ skola vilket SI också är ett kvitto på, säger Liedholm.