Tekniska Gymnasiet samarbetar med blodbussen

3 av 100 personer ger blod minst en gång per år, vilket gör Sverige självförsörjande på blodkomponenter. Men vid till exempel stora olyckor kan det behövas mer, och det riskerar då att bli en allvarlig blodbrist.

Därför har Tekniska Gymnasiet Lund sedan ungefär 3 år tillbaka ett samarbete med blodbussen.

– Eleverna är positiva till att ge blod, säger läraren och initiativtagaren Nesib Haskic.

Nesib är en äkta eldsjäl, som ständigt letar efter sätt att ge tillbaka till samhället. Han arbetade tidigare för räddningstjänsten, och det var där som han insåg vikten av att blod finns tillgängligt vid olyckor.

För cirka tre år sen föreslog Nesib därför ett samarbete med blodbussen, som nu kommer till skolan i Lund en gång per termin.

– Möjligheten att ge blod genom blodbussen gör att eleverna får lära sig att tänka på andra och bidra till samhället, säger han.

Eleverna måste vara 18 år för att ge blod och det är helt frivilligt. Alla blodgivare behöver även genomgå tester, för att se om det finns smittor eller brister. På blodbussen kan elever och lärare göra de nödvändiga testerna, något som också gör det möjligt att hitta riskfaktorer i tid.

Många elever ger blod under sin skolgång, och en del fortsätter även efter att de har tagit studenten som blodgivare. Nesibs önskan om att lära eleverna att ge tillbaka till samhället verkar alltså uppfyllas tack vare samarbetet med blodbussen.

Vill du också bli blodgivare? Läs mer på www.geblod.nu.