Tekniska Gymnasiet får grönt ljus av Skolinspektionen

Tekniska Gymnasiet får grönt ljus av Skolinspektionen på huvudmannanivå. Det innebär därmed att myndigheten har avslutat sin övergripande tillsyn på ThorenGruppens samtliga 25 gymnasieskolor och på huvudmannanivå.

För drygt två veckor sedan kunde vi berätta att Skolinspektionen gett grönt ljus för ThorenGruppen på huvudmannanivå.

I den övergripande tillsynen återstod beslut på huvudmannanivå för Tekniska Gymnasiet och på skolnivå för nystartade Yrkesgymnasiet Uppsala samt ett överklagande av ett tidigare beslut som ligger i förvaltningsrätten.

Nu är även dessa beslut granskade och godkända av Skolinspektionen.

Tekniska Gymnasiet har åtgärdat bristerna kring elevhälsa och skolbibliotek samt även fått klartecken för strukturen kring det systematiska kvalitetsarbetet.

– Det är ett viktigt erkännande att vi bedriver en kvalitativ verksamhet och det känns skönt att vi fått kvitto på det hårda arbete vi lagt ner för vara en attraktiv skola, säger Sanna Pouramin, verksamhetschef för Tekniska Gymnasiet och tillägger;

– Nu kan fortsätta bygga vidare på vårt spännande koncept för att ge våra elever de bästa verktygen för deras framtid.