Tekniska Gymnasiet Stockholm lever vidare – förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut att stänga skolan

Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut att stänga Tekniska Gymnasiet i Stockholm.
– Det är förstås en oerhörd lättnad, särskilt för vår fantastiska personal och inte minst för alla våra engagerade elever, säger Håkan Wallengren, utbildningschef, ThorenGruppen AB.

Strax innan midsommar ifjol beslutade Skolinspektionen att återkalla tillståndet för skolan med omedelbar verkan. Under den tillsyn som myndigheten genomförde på enheten hösten 2017 upptäcktes brister i skolans rutiner kring hantering och uppföljning inom några områden.

ThorenGruppen, huvudman för verksamheten, överklagade och ansökte även om inhibition. Kammarrätten fastställde begäran om inhibition med följd att Skolinspektionens beslut inte skulle gälla i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning. Skolan kunde därmed öppna som vanligt i augusti 2018 och i går upphävdes Skolinspektionens beslut att stänga Tekniska Gymnasiet Stockholm av förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten biföll därmed överklagandet och upphävde följaktligen det överklagade beslutet. I domstolsbeslutet står bland annat följande; ”Eftersom de brister som medförde föreläggandet inte föreligger i nuläget faller grunden för återkallelsen av tillstånd som huvudman”.

– Vi tyckte redan initialt att beslutet var, särskilt sett till alla de omfattande och kraftfulla åtgärder vi genomfört på skolan under en längre tid, alldeles för drastiskt och helt felaktigt därför känns det förstås bra att förvaltningsrätten delade vår uppfattning, säger Håkan Wallengren.