Viktigt kvalitetskvitto för Tekniska Gymnasiet Lund i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning

Tekniska Gymnasiet Lund blev andra skolan i Skolinspektionens tillsyn att leverera ett kvalitetskvitto.

I regelbundna kvalitetsgranskningen som SI genomförde är resultat mycket bra.
– Det känns glädjande att få det här beslutet i det här läget då vi haft våra utmaningar, säger rektorn Henrik Löwkvist.

En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen och där levererar skolan i Lund under rektorn Henrik Löwkvist ledning hög kvalitet.
I de fyra granskade områdena bedöms fyra områden; rektors ledarskap, undervisning, trygghet- och studiero samt bedömning och betygsättning.
I två av fyra punkter (rektorns ledarskap och bedömning och betygssättning) levererar Tekniska Gymnasiet Lund prickfritt och ”I Hög utsträckning”.
Inom Undervisning och trygghet och studiero är Skolinspektionen genomgående mycket nöjda i flera delar gällande dessa områden, men ser utvecklingsarbete inom följande;

Undervisning:
• Att lärarna tillsammans utvecklar arbetssätt och metoder för att undervisningen ska ha en sådan svårighetsgrad att alla elever, oavsett kunskapsnivå, stimuleras och utmanas i undervisningen.
Trygghet och studiero:
• Att rektorn tillsammans med lärarna diskuterar och kommer överens om strategier och förhållningssätt för att åtgärda bristande studiero.

– Bägge dessa utvecklingsområden har vi sedan en tid tillbaka redan gjort ett gediget arbete kring och nu är det bara för oss att intensifiera det arbetet för att ”säkra” alla områden, säger Löwkvist som med sina 245 elever på skolan fördelade på 26 anställda ser stor utvecklingspotential för skolan.
– Vi kommer jobba ännu hårdare för att lyfta kvaliteten på skolan ytterligare och ännu tydligare försöka koppla undervisningen till vårt Tekniska Gymnasiet-koncept. Det är dessutom viktigt eftersom både vi och den kommunala skolan slåss om gymnasieplatserna, säger Löwkvist.