​ThorenGruppen storsatsar på informationskunskap och källkritik

ThorenGruppen storsatsar på att utbilda eleverna på sina samtliga gymnasieskolor om påverkan, information och källkritik. Detta genom ett samarbete med författarna av boken Det är sant – det stod ju i tidningen, Mattias Lundberg och Stefan Söderfjäll.

ThorenGruppen köper in boken Det är sant – det stod ju i tidningen till samtliga elever i koncernens gymnasieskolor i landet som ett led i arbetet med att öka elevernas medvetenhet och utveckla elevens kritiska förhållningssätt.

Att kunna förstå och förhålla sig sunt kritisk till information och påverkan är viktigt och något som alla måste bli bättre påInte minst blev vårt företag rejält påverkade av missvisande information och felaktig rapportering på vår skola i Ronneby vilket i förlängningen öppnade upp för det här samarbetet, säger Niklas Westman, informationschef på ThorenGruppen.

Boken ”Det är sant –det stod ju i tidningen” är skriven av docent Mattias Lundberg och Fil dr Stefan Söderfjäll och ska ses som en handbok i hur man förstår och avslöjar när man är utsatt för olika former av påverkan. Boken innehåller även en rejäl genomgång av vetenskapliga principer, evidens och skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap, allt på ett tillgängligt sätt.

För oss har det varit viktigt att skriva boken på ett sätt så att den blir begriplig och lättillgänglig för en bred grupp av läsare och passar utmärkt för skolan, säger Stefan Söderfjäll.

Satsningen från ThorenGruppen ligger utanför den ordinarie driftsbudgeten betraktas som en långsiktig investering. Till satsningen hör även en studievägledning som författarna konstruerat för att bistå lärarna i undervisningen, vilket var ett önskemål från Thorengruppen.

-Vi har insett att vi alla har ett behov av dessa kunskaper och det underlättar såklart för lärare, skolledningar, ja hela koncernen om vi alla kan få hjälp i dessa frågor. Därför ställde vi frågan om det gick att skapa en studievägledning, säger Niklas Westman på ThorenGruppen.

Initiativet från utvecklings- och utbildningsföretaget hyllas av författarna:

Att en skolkoncern är så här framsynt och verkligen förstår vikten av dessa frågor är fantastiskt roligt och därför har vi erbjudit ThorenGruppen boken till självkostnadspris, säger Mattias Lundberg och fortsätter:

Skulle andra skolverksamheter visa ett intresse för boken är vi beredda att göra liknande upplägg med dem.

För mer information, kontakta:

Mattias Lundberg, författare, 070-3154078, mattias@aplato.se,

Niklas Westman, Informationschef, ThorenGruppen, 070-2171703