Elever från TBS Helsingborg hjälper elever i Sydafrika att studera vidare

Under våren åkte elever och lärare från Thoren Business School Helsingborg till KwaZulu-Natal i Sydafrika för att besöka sin partnerskola.

Området är inte bara vackert utan också fattigt och utsatt. Därför ville våra elever göra skillnad.

Förutom att utbyta kunskap, knyta kontakter och ta del av vardagen har eleverna genom sitt projekt Operation Drömmar samlat in en summa pengar som bland annat gör det möjligt för 12 elever att söka till universitet.