Nils Babtist brinner för en bättre och likvärdig skola för alla

Han blev politiskt aktiv redan som 13-åring. Nu kandiderar Nils Babtist till Europaparlamentet – och tackar Thoren Business School för stöttningen. – Skolan vill hjälpa en så mycket som möjligt för att man ska nå sina mål, säger han.
Nils Babtist tillhör den engagerade sortens människor. Han är aktiv som ishockeydomare, sitter i TBS Stockholms elevkår och är politisk aktiv i sin hemkommun Ekerö samtidigt som han nu kandiderar till Europaparlamentet. – Jag brinner för ungdoms- och skolfrågor och för att göra skolan så bra som möjligt för alla barn och ungdomar i Sverige, säger Nils som går på naturvetenskapliga programmet på TBS Stockholm. Hans engagemang utanför skolan är stort och äkta. Han känner att Thoren Business School stöttar honom och ger honom chansen att växa, inte bara i skolan utan även utanför den. Dessutom har han av egen erfarenhet fått uppleva goda exempel på bra undervisning på TBS. – Jag tror man bygger en bra skola genom att ha lärare som tror på en och utmanar en hela tiden, och det har vi verkligen här. I årskurs ett så hade jag en lärare här som utmanade mig. Hon sa att vad jag än säger så kommer hon alltid att säga emot mig för att jag skulle utvecklas och det har verkligen betytt mycket. Man lärde sig verkligen på de samhällslektionerna att argumentera för sin sak, säger Nils Babtist, en engagerad TBS-elev som trivs – både i och utanför skolan.