Bakom kulisserna på en av de bästa tidningarna: “värdefull inblick”

Thoren Business Schools elever besökte en av Sveriges mest framstående tidningsredaktioner
och fick med sig värdefulla kunskaper tillbaka till klassrummet.

För kursen Medier, samhälle och kommunikation passade skolan på att gå steget längre för eleverna. De ordnade ett studiebesök på tidningen Sydsvenskans redaktion.  

– Det gav en värdefull inblick i branschen, säger läraren Stefan Larsson.  

Sydsvenskan är nominerad till Årets dagstidning. Syftet med besöket var att studera dess affärsmodell. Gå igenom mediebranschens historik, förändringstakt och ägarstrukturer. Och inte minst att se hur det är att arbeta på en redaktion.  

Förutom en två timmars genomgång med Camilla Sylvan (biträdande redaktionschef tillika biträdande ansvarig utgivare) fick eleverna prata med fotografer och webbredaktörer. De lärde sig om algoritmer och ställde frågor.  

– Redaktionen svarade med stort intresse, berättar Larsson.

Verkligt lärande viktigt för Sverige 

Sådana här typer av projekt passar inte bara in i kursplanen – de stärker inlärningen och höjer elevernas motivation. Stefan utgår från deras intressen och jobbar hårt för att skapa meningsfulla uppgifter åt dem.  

Till exempel kommer nästa moment i kursen innehåll ett annat verkligt inslag. Eleverna kommer få möjlighet att skriva brev till politiker som en del i undervisningen om Sveriges demokrati.

Stefan och lärarteamet lägger ner extra möda på dessa typer av projekt av en enkel anledning: Engagerade elever är inte bara viktigt för elevernas skull, utan även för Sveriges.