Bäst i Skolsverige på ungt företagande: Eleverna som vinner utan att tävla

Eleverna bakom bilhandelsföretaget DAMC UF avstår från tävlingar men vinner stort ändå. Priserna är framgång, kunskap och mental styrka. 

    – Vi får jobba med entreprenörskap på riktigt, säger de. 

Det här är en del i artikelserien om arbetet och människorna bakom ett av Sveriges bästa gymnasium inom entreprenörskap.

Vi har tidigare berättat om elever från Thoren Business School Malmö som presterat bra i UF-tävlingar. Men skolans entreprenörskap fungerar i allra högsta grad även i verkligheten. 

Ett bra exempel på detta hittar vi hos fyra engagerade sistaårselever.

Adam Hadad, Yahia Mahdi Mohsin, Mario Cotoroianu och Hassan Daabas driver bilhandelsföretaget DAMC UF. 

De har valt att inte tävla eftersom företaget inte passar in sådana format. Bilbranschen är nischad och har egna förutsättningar som är svåra att kategorisera i en företagstävling. 

Fokus har i stället legat på att skapa ett så framgångsrikt upplägg som möjligt. Och eleverna har nått långt med det tänket. 

Killarna köper begagnade bilar, reparerar dem och säljer vidare till ett högre värde. De har redan arbetat med många bilar och gjort bra vinster. Dessa återinvesterar de i företaget. I framtiden ska de omvandla företaget från UF till riktigt bolag, och planerar då att utöka verksamheten. 

“När vi stöter på hinder ser vi det som 

en utmaning i stället för ett problem.”

DAMC UF arbetar främst med mindre, stadsanpassade bilar. De säljer dessa i olika kanaler till privatpersoner och bilfirmor.

– Även om vi inte är ett “klassiskt” UF-företag har skolan hjälpt oss mycket. Tillsammans med lärarna har vi hittat lösningar för att få till det så bra som möjligt, säger Yahia.

– Entreprenörskap är ett roligt ämne och vi får jobba med det på riktigt, säger Adam.  

Viktiga lärdomar 

Det låter kanske enkelt, men bakom framgångarna ligger engagemang, kunskap och slit. De åkte i början på en del nitlotter och har fått lära sig under resans gång. 

För att ta sig in i bilbranschen jobbade de först via tjänsten Tiptapp. Genom att utföra olika uppdrag kunde de spara ihop kapital för att köpa sin första bil. De åkte till Stockholm för att hämta upp den, men väl där insåg de att den var i mycket sämre skick än vad som utlovats. Det blev en läxa, och från och med den andra bilen har det gått bättre. 

Det gäller att vara skicklig. De ska bedöma vilka reparationer som krävs och hur mycket de kan höja värdet. 

– En viktig lärdom inom entreprenörskap är att tänka som en producent i stället för bara som en konsument, berättar Yahia och fortsätter: 

– Försök analysera vad som lett till produktens pris. Vilka tjänar på den? Och hur skulle du själv kunna göra det bättre? 

Eleverna har ett tagit fram ett system där varje person i teamet ansvarar över olika områden. Yahia leder reparationerna, Adam sköter kontrakten, Mario ordnar ekonomin och Hassan fixar försäljningarna. De samlas ofta efter skolan för att fortsätta arbeta med företaget.

Att jobba hårt är inget som skrämmer dem.

– Det viktigaste är att kunna gå emot sina rädslor. När vi stöter på hinder ser vi det som en utmaning i stället för ett problem. Vi tänker att vi har en fördel mot de som inte orkar kämpa igenom det. Alla kan nog få ett sådant “mindset”, säger Yahia. 

DAMC UF: 

Adam Hadad

Yahia Mahdi Mohsin

Mario Cotoroianu

Hassan Daabas