De har hjälpt en afrikansk skola i 8 år: “Viktigt att vi fortsätter”

Thoren Business School Helsingborg är den skola som arbetat längst med ett skolprojekt för elever i Sydafrika. Partnerorganisationen Star For Life menar att skolan slår rekord med sina 8 år av engagemang. 
   – Just att eleverna involveras i arbetet är väldigt viktigt, säger läraren Selena Harvey.  

TBS till Afrika är ett skolprojekt i samarbete med Star For Life, där Thoren Business School Helsingborg bidrar med kunskapsutbyte och välgörenhet till sin partnerskola i Sydafrika. I år berättade kontaktpersonen för organisationen Star For Life att Thoren Business School Helsingborg, med sina 8 års medverkan, är den skola som arbetat längst med projektet.    

– Att involvera våra elever i att främja allas rätt till utbildning känns väldigt viktigt, säger läraren Selena Harvey.  

Ovärderlig resa  

Under årets upplaga fick fyra elever på Thoren Business School Helsingborg chansen att resa till Sydafrika och förutom kunskaper hämta hem lärdomar, färdigheter, insikter, upplevelser och minnen för livet.

Det krävdes mycket för komma iväg, men att spendera tio dagar på sydafrikansk mark var värt allt arbete.

Eleverna och lärarna beskriver resan som ovärderlig: 

– Eleverna ser nu världen genom andra glasögon, säger Selena Harvey.  

Efter att de landat i Durban reste de 160 km till staden Empangeni, där de skulle bo. 

Därifrån åkte de varje dag cirka 30 kilometer ut på landsbygden till partnerskolan Ezakheleni High school. De välkomnades hjärtligt av både elever och personal, som är tacksamma för samarbetet och det kulturella utbytet.

Under dagarna gick TBS-eleverna mellan olika klasser och deltog i lektioner. De besökte även en grundskola i området.

Ett av deras största uppdrag var att leda workshops för eleverna i årskurs 11 (motsvarande årskurs 2 på gymnasiet). De höll föredrag och gav instruktioner till deltagarna. Temat var entreprenörskap under namnet: “UF för en dag.” De sydafrikanska eleverna fick jobba i grupper, fundera ut affärsidéer och presentera dem. De var inte alls vana med den typen av aktivt lärande men uppskattade att få prova på. 

– Att hålla igång workshops för 200 elever samtidigt, i 30 graders värme under en hel förmiddag var utvecklande och lärorikt för våra elever. Det gav också bra träning i engelska utanför klassrummet. Jag sa: “våga släpp loss!” – och det tog de till sig. Även om de var nervösa växte deras självförtroende. Det var häftigt att se en så snabb utveckling, berättar Harvey.

Eleverna ledde workshops i entreprenörskap.

Nytt naturvårdsprojekt

Utöver tiden på skolan åkte de även på Safari i reservatet Thula Thula och lärde sig om naturvård. Inslaget återkommer varje år, men nytt för i år var att de fick bidra konkret till arbetet.

Tillsammans med reservatet ordnade eleverna en uppsatstävling för de sydafrikanska eleverna. Eleverna bakom de bästa texterna gick vidare till en finalomgång där de intervjuades av en jury.

Vinnaren belönades med ett stipendium till Thula Thulas volontärakademi och fick på så sätt möjligheten att lära sig naturvårdsarbete på riktigt.   

– Det här projektet är ett sätt för oss att hjälpa ungdomarna till en alternativ utbildning som de kan ha nytta av efter deras skolgång. Vi hoppas att det blir återkommande, säger Harvey.    

8 år av engagemang   

Sedan starten 2016 har Selena Harvey tillsammans med skolans biträdande rektor Madeleine Nilzon ansvarat över hela Sydafrikaprojeket.
 
Anledningen till att Selena och Madeleine fortsätter att slita är enkel:    

– Det är viktigt att ge våra elever förståelse för övriga delar av världen och samtidigt främja allas rätt till utbildning. 

Det är inte bara årskurs 3 som involveras. Varje år bidar även årskurs 1 till projektet genom Operation drömmar, som går ut på att under en veckas tid samla in så mycket pengar som möjligt. Det kan röra sig om allt från loppmarknader till pantinsamling och sponsorjakt.

Thoren Business School har under åren lyckats finansiera nya stolar, fönster, generatorer och skolbyggnader. De har även möjliggjort universitetsstudier för de sydafrikanska eleverna. Målet för i år har varit att samla ihop pengar till en WIFI-mast.   

Men världsläget och de höjda priserna har komplicerat årets arbete.

Insamlingarna har gått något trögare och därför var det glädjande att de trots allt lyckades komma iväg. För att klara det har de bland annat sålt fika, pantat burkar, genomfört olika reparations- och städuppdrag samt arrangerat en stor julmarknad.  

”De säger: “You’re family now”, och det är inte många tårfria ögon vid avskeden.”  

Utöver kunskap ger samarbetet också mycket skratt och glädje.

Oförglömlig upplevelse   

Varje år får elever ansöka till resan. De väljs ut baserat på motivation och lämplighet. De måste vara beredda på att arbeta hårt och ta stort ansvar.

Väl på plats ska de vara goda ambassadörer för skolan och Sverige. Om de klarar det, väntar en oförglömlig upplevelse.  

– Det är många gamla elever som skriver till oss och säger att de längtar tillbaka, att det var fantastiskt och att de lärde sig enormt mycket, berättar Selena.   

Hon menar att ingen resa är den andra lik samt att människorna på partnerskolan öppnar sig mer och mer efter varje år.   

– De säger: “You’re family now”, och det är inte många tårfria ögon vid avskeden.   

”…går inte att få till en sån här resa själv.”

“Viktigt att vi fortsätter”

Arbetet för att de två skolorna ska ses igen har redan börjat. Förberedelserna och urvalet inför nästa års upplaga har startat, även så insamlingarna. Den 7 maj arrangerades till exempel ett TBS-lopp för samtliga förstaårselever och mentorer där insatserna gick oavkortat till projektet.  

– Det går inte att hjälpa sydafrikanerna på det här sättet och få till en sån här resa själv. Det kräver vårt gemensamma arbete och engagemang. Därför är det viktigt vi fortsätter, säger Selena.