Glasklart besked för Thoren Business School Örebro i riktad tillsyn

Skolinspektionens riktade tillsyn på Thoren Business School Örebro var glasklart.
Skolan uppfyller kriterierna gällande området bedömning och betygssättning.
– Ett väldigt skönt besked som visar att våra rutiner kring betygsättning och bedömning håller måttet, säger Pernilla Tolgfors, rektor.

Skolinspektionens riktade tillsyn inom området har omfattat hur betygskatalogen utformas vid verksamheten. Det visade sig inget annat än att TBS Örebro uppfyller de krav inom det område som granskats och skvallrar förstås om ordning och reda på skolan.

– En stor eloge till alla våra lärare samt vår administratör Sara som håller koll på att vi följer alla rutiner kring betygsättning. Vi har också fått bra stöd från andra skolor inom ThorenGruppen som haft tillsyn inom samma område. Det är en styrka att vi kan hjälpa varandra, säger hon.