Idrottsundervisning med välgörenhet i fokus 

På Thoren Business School i Helsingborg har eleverna, som en del i undervisningen, sprungit ett lopp med en extra motivationsfaktor. Varje genomfört varv genererade intäkter till skolans välgörenhetsprojekt. 

Eleverna som studerar första året på TBS Helsingborg har fått sätta sina krafter på prov. I ett projekt inom kursen Idrott- och hälsa har de följt ett träningsprogram med ett mål i sikte: att prestera bra i skolans välgörenhetslopp. Under loppet fick eleverna springa så långt de kunde på en timme. Varje avklarat varv gav intäkter till skolans välgörenhetsprojekt i Sydafrika.   

– Sedan flera år tillbaka har vi haft en tradition av att delta med stafettlag i Helsingborg Maraton. Inför detta år kom vi på idén att anordna ett skollopp med koppling till Sydafrikaprojektet, säger idrottsläraren Anton Karlsson. 

Sydafrikaprojektet innebär att skolan, tillsammans med organisationen Star For Life, stöttar en skola i Sydafrika genom kunskapsutbyten och välgörenhet. Exempelvis har tidigare insamlingar finansierat såväl renoveringar som universitetsstudier för eleverna på den sydafrikanska skolan.

Inför loppet fick eleverna därför uppgiften att hitta sponsorer som kunde bidra med valfri summa per antal genomförda varv. 

Eleverna fick sedan 6 till 8 veckor på sig att skapa ett träningsprogram utifrån Helsingborg Marathons stödmall.

De formulerade ett individuellt mål och tränade på egen hand inför loppet. Som avslutning analyserades vald träningsmetodik, personlig utveckling och den påverkan träningen haft på hälsa och välmående. På så vis innefattade projektet flera delar av kursplanen.  

Även elever från årskurs 2 bidrog till genomförandet av loppet. De av andraårseleverna som läser pedagogiskt ledarskap medverkande som funktionärer. 

– Det är första året som vi testar detta upplägg och det har funnits ett stort engagemang hos alla inblandade. Det faktum att intäkterna från loppet bidrar till välgörenhetsarbete är en extra motiverande faktor för eleverna, säger Anton.