Kulturfaktorn bakom TBS Uppsalas positiva beslut från Skolinspektionen

Thoren Business School Uppsala blev fjärde skolan i Skolinspektionens övergripande tillsyn av ThorenGruppen att kvittera näst intill maximal pott i den regelbundna kvalitetsgranskningen.
I tre av fyra granskade bedömningsområden uppfyllde skolan kraven i hög utsträckning.
– Det är ett lysande resultat för vår skola, säger rektorn Per Angemo.

Den regelbundna kvalitetsgranskningen som SI genomfört på fyra av utvecklings- och utbildningsföretagets skolor har samtliga uppvisat att verksamheterna med råge uppfyller det krav som myndigheten ställer.
TBS Uppsala uppfyller i hög utsträckning kraven inom rektors ledarskap, undervisning och bedömning- och betygsättning.
Inom trygghet- och studiero uppfylls också kraven i flera delar, men inspektionen vill att skolan påbörjar ett utvecklingsarbete inom området som ska redovisas 25 oktober.
Beslutet är förstås en viktig signal för Thoren Business Uppsala och inte minst ett viktigt kvitto på att skolverksamheten håller högsta kvalitet.
Per Angemo har en tydlig förklaring till det positiva beslutet.
– Det är frukten av ett långvarigt och systematiskt arbete av vår fantastiska personalgrupp, säger han och nämner också ”kulturfaktorn” som en viktig orsak.
Själv har han arbetat på skolan sedan 2012 och mer än hälften av skolans 24 anställda har varit med sedan han klev in i rektorsrollen. Totalt går idag 280 elever på skolan.
– Vi har till och med några i vår fantastiska personalgrupp som var med när vi startade skolan 2007. De jobbar hårt och medvetet för att varje dag utveckla vår undervisning till eleverna, säger Angemo.