Läraren: Viktigast att vi tror på eleverna

John Sennström är lärare på Thoren Business School i Malmö. Han tror att det viktigaste för motivationen är att eleverna känner att deras lärare tror på dem.

Varför blev du lärare?

– Min syster sa alltid att jag skulle bli lärare när jag var yngre, men jag förstod inte själv att det var mitt kall fören jag var i 20-årsåldern. Jag har alltid arbetat med människor och drivits av att se andra människor utvecklas, så det föll sig naturligt för mig att gå i min systers fotspår. Det är ett beslut som jag absolut inte ångrar. Älskar mitt jobb!

Vad är det bästa med att vara lärare på Thoren Business School i Malmö?

– Det bästa med att vara lärare här är att jag i mitt arbete uppmuntras att testa nya metoder och utmana mig själv i min roll som lärare. Jag har på mina tio år på skolan varit med om en rad spännande projekt som jag i dag kan se tillbaka på med stor stolthet. Det kanske inte alltid gick precis som jag ville eller tänkte mig, men att få möjligheten att även misslyckas tycker jag är en viktig del i att trivas på ett jobb och att utvecklas som människa och pedagog.

Vad kan eleverna förvänta sig av lärarna?

– Som elev kan man förvänta sig lärare som genuint bryr sig om eleverna på skolan. Vi är här för att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna att lyckas i sina studier och vi tror att vägen dit går genom engagerade lärare som ser alla elevers behov och möjligheter.

Vad förväntar sig lärarna av eleverna?

– Vi förväntar oss att våra elever kommer hit med ett öppet sinne och en vilja att lära sig. Vi förväntar oss också att våra elever tar skolan på allvar och tar vara på de möjligheter som erbjuds dem.

Hur gör du för att motivera eleverna?

– Jag tror starkt på effekten av goda förväntningar. Det är viktigt att eleverna känner att jag tror på dem och deras förmågor. Om man som elev känner att ens lärare tror på en blir allt mycket lättare, så det är enligt mig den kanske viktigaste delen kring motivation. Förutom det så försöker jag förankra in undervisning i det riktiga livet så att eleverna förstår varför det som de läser och lär sig är viktigt. Om eleven förstår vilken nytta de kan ha med kunskapen jag förmedlar blir allt mycket enklare. Förutom detta så försöker jag skapa ett klimat i klassrummet som är spännande och lärorikt med hjälp av engagerande och varierade uppgifter, vilket förhoppningsvis leder till motiverade elever.

Hur känns det att se en elev utvecklas?

– Att se en elev växa och utvecklas är otroligt givande utifrån ett lärarperspektiv. Anledningen till att jag helst arbetar på gymnasiet är att det ofta blir extra tydligt eftersom våra elever kommer till vår skola som ungdomar och lämnar den som unga vuxna. Att få vara med på den resan är fantastiskt och jag förvånas ständigt över hur mycket våra elever mognar på några år.