Lyckat besök från spansk partnerskola

Förra veckan fick Thoren Business School Malmö besök av sin katalanska partnerskola. Det var totalt 17 elever och 2 lärare som kom hela vägen från nordöstra Spanien.  

 Under dagarna fick de delta i aktiviteter, åka på sightseeing och besöka syskonskolan i Helsingborg.

Utbytet har varit mycket uppskattat och lärorikt. Nu ser vi fram emot att besöka dem i maj, säger läraren John Sennström.  

Då blir det mentorselever samt elever som läser spanska i kursen moderna språk som kommer få upptäcka Spanien och se hur partnerskolan arbetar. 

John Sennström är skolans internationaliserings-ansvarige. Just det globala perspektivet är något som John och skolan värderar högt:  

– Det är otroligt nyttigt för eleverna. Bara att komma till ett annat land och möta nya kulturer är en upplevelse i sig, men det hjälper framför allt eleverna att se bortom sitt svenska synsätt och hitta nya lösningar på utmaningarna som vi står inför, säger han.