TBS Gävle första skolan att granskas och godkännas för sin distansundervisning

För knappt två månader sedan övergick vi efter regeringsbeslut till distansundervisning.
Skolinspektionen har inte heller varit återhållsam under den här perioden eller gett avkall på sina inspektioner.
Nu har första återkopplingen gällande SI:s granskning av distansundervisningen på Thoren Business School Gävle genomförts med gott resultat.

– Vi är väldigt glada och stolta över de ord som SI delger oss och som rektor är jag oerhört stolt över all personal på skolan som har gjort ett fantastiskt arbete på distans med våra härliga elever, säger rektorn Joachim Swedén.

Totalt ska myndigheten granska fem av enheter som består av en digital intervju med rektor  och utifrån granskningen så sammanställs en rapport och återkoppling till varje deltagande enhet.

Vid denna granskning så tittar Skolinspektionen på tre områden:

  • Distansundervisning
  • Betygsättning
  • Garanterad undervisningstid

På varje område så gör Skolinspektionen en bedömning av hur rektor och skolan klarar den utmaning som de krav som ställs på dem i samband med de nya förutsättningarna. Utifrån detta kan Skolinspektionen välja att lyfta rekommendationer om de bedömer att det behövs.
Återkopplingen till TBS Gävle visar att Skolinspektionen bedömer skolans arbete som bra och inga rekommendationer ges.