TBS Västerås hjälper flickskola i Bangladesh

Hösten 2016 startade Thoren Business School Västerås initiativet Change for Freedom (CFF) i samarbete med en flickskola i Bangladesh, Hassandi Bijoynagar Nari Shikkha Niketan, som en del av vårt bidrag till Agenda 2030. 

Eleverna på Thoren Business School har arbetat med olika områden för att förstå och stödja utvecklingen i Bangladesh, som till exempel IKT, energi, infrastruktur, sophantering, utbildning, och fattigdom.

Genom våra gemensamma ansträngningar har vi hittills uppnått betydande framsteg:

  • Donerat 25 datorer
  • Kopplat in internet på skolan
  • Finansierat tillgång till rent dricksvatten
  • Skickat matkassar till 75 elevfamiljer under coronakrisen

Under läsåren 2022/2023 och 2023/2024 har eleverna på Thoren Business School Västerås räddat nära 30 flickor från barnäktenskap vid vår partnerskola i Bangladesh. Under läsåret 2024/2025 kommer eleverna fortsätta detta viktiga arbete och rädda ytterligare 16 flickor.

– Nu tar vi nästa steg genom att samarbeta med europeiska skolor via Erasmusprojektet. I år har Thoren Business School Västerås blivit beviljade att driva projekt tillsammans med skolor i Frankrike, Italien och Portugal. Detta kommer att innebära kompetensutveckling för lärare samt elevutbyten inom projektet. Tillsammans bygger vi en starkare framtid genom utbildning, engagemang och internationellt samarbete, säger Abdur Rahaman, ekonomi- och juridiklärare på Thoren Business School Västerås.