Thoren Business School Malmö samarbetar med Malmö universitet för högre utbildningskvalitet

Thoren Business School Malmö utbildar inte bara framtidens entreprenörer, problemlösare och ledare. Sedan några veckor tillbaka gör en grupp universitetsstudenter praktik på skolan där de får dra lärdomar av skolans kompetenta lärare.

Thoren Business School Malmö tecknade nyligen ett samarbete med Malmö universitet som går ut på att lärarstudenter har sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU/praktik) på skolan. Samtidigt ska lärarna på Thoren Business School gå en handledarutbildning på universitetet för att kunna ge bästa möjliga stöd till de praktiserande blivande lärarna.

Daniella Ulusoy, biträdande rektor på Thoren Business School Malmö

Daniella Ulusoy, biträdande rektor på Thoren Business School Malmö

– Vi gör detta då vi håller en högkvalitativ utbildning och vill att studenterna ska kunna komma ut och praktisera så att de kan varva teori med praktik, säger Daniella Ulusoy, biträdande rektor på Thoren Business School Malmö och fortsätter:

– Tanken är att vi ska fortsätta samarbeta med Malmö universitet så att det blir en samverkan mellan oss och dem. I framtiden ska vi också kunna åka på besök till universitetet, se hur en föreläsning går till och hur utbildningar är upplagda.

Kravet: behöriga lärare

Det är inte vilka som helst som får bli handledare till universitetsstudenter. För att få ta emot lärarstudenter på VFU krävs att de handledande lärarna är behöriga och legitimerade – vilket Thoren Business School Malmös lärare är.

– Vi är stolta över det. Och är man behörig har man också mycket att dela med sig av, avslutar Daniella.

I skrivande stund är de första studenterna mitt uppe i sin VFU på Thoren Business School, där de undervisar i samhällskunskap, religion och matematik.