Thoren Business School Umeå levererade på samtliga punkter i Skolinspektionens tillsyn

Thoren Business School Umeå blev första skolan i Skolinspektionens pågående tillsyn att leverera i den regelbundna kvalitetsgranskningen.
Samtliga fyra kvalitetsgranskade huvudområden ”stämplades” in utan anmärkningar.
– Vår skola växer för varje år och hela vårt lärarteam jobbar hårt varje dag för att leverera högsta kvalitet till våra elever, därför är detta ett härligt besked och ett viktigt kvitto för skolan, säger Mattias Byström, rektor, TBS Umeå.

SI-rundan som inleddes efter årsskiftet kommer omfatta i stort sett alla ThorenGruppens skolkoncept där Umeå-skolan, för övrigt den första gymnasieskolan som startades i utbildnings- och utvecklingsföretaget, blev först ut i raden att granskas.
En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen.
Resultatet blev glasklart. Myndighetens samlade intryck under sitt tillsynsbesök gav full utdelning. Inom fyra områden; trygghet och studiero, bedömning och betygssättning, undervisning och rektors ledarskap uppfyllde Thoren Business School alla kvalitetskriterier som myndigheten ställer.
För rektorn Mattias Byström är beslutet ytterst ett resultat av ett kontinuerligt och konsekvent arbete med personalen och närheten och kontakten med eleverna.
Thoren Business School Umeå verksamhet har växt stadigt år för år och elevantalet på Thoren Business School har ökat med 25–30 procent de sista fem åren.
-Skolan har funnits sedan 2006 och vi har skapat en stark kultur där vi hjälper varandra att möta alla våra elevers behov. Det känns fantastiskt kul att hårt arbete lönar, säger han.