ThorenGruppen har kvalitetssäkrat sina skolor

ThorenGruppen levererar hög kvalitet på sina gymnasieskolor. Samtliga 25 granskade skolor har fått grönt ljus av Skolinspektionen. Idag fick företaget ett viktigt besked när de fick grönt ljus på huvudmannanivå.

– Vi har satsat stora resurser och har arbetat hårt för att uppnå detta och det här är ett viktigt kvitto, konstaterar, ThorenGruppens vd, Raja Thorén.

Tio av ThorenGruppens 25 skolor, det vill säga 40 procent klarade sig helt utan anmärkning i SI:s tillsyn. Resterande 15 har åtgärdat sina brister.

– Rikssnittet är 22 procent vilket innebär att vi är långt bättre än genomsnittet av Sveriges samtliga skolor. Vi är en seriös aktör på den svenska skolmarknaden och vi kämpar varje dag, med våra engagerade lärare, för att ge tusentals elever bästa möjliga förutsättningar för en bättre framtid, säger Raja Thorén.

Skolinspektionen inledde i december 2014 sin övergripande tillsyn mot företagets gymnasieskolor och när myndigheten gjorde bokslut för granskningen kunde ThorenGruppen kvittera ut grönt ljus på samtliga 25 skolor inom affärsområdena; Thoren Business School, Yrkesgymnasiet och Tekniska Gymnasiet.

Redan i somras – efter dryga sex månaders intensivt arbete – säkrade ThorenGruppen de vitesförelägganden som Skolinspektionen utfärdade i december 2015 mot Yrkesgymnasiets skolor i Huddinge och Stockholm.

Idag kom myndighetens beslut som gällde ThorenGruppen på huvudmannanivå, vilket är den övergripande bedömningen av utveckling- och utbildningsföretagets skolor.

Där konstaterade SI att företaget uppnått de krav som myndigheten konstaterade under deras tillsyn mellan juni och september 2015.

– Jag lovade personligen att vi skulle kvalitetssäkra alla våra skolor. Vi tog kritiken på allvar, därför är det extra glädjande att se att vi lyckats rätta till våra fel. Vi har idag kommit ut ur det starkare och med bättre kvalité än någonsin tidigare. Det glädjer mig enormt, framför allt för våra elevers skull, säger Raja Thorén.

I den övergripande tillsynen återstår nu beslut på huvudmannanivå för Tekniska Gymnasiet och på skolnivå för nystartade Yrkesgymnasiet Uppsala samt ett överklagande av ett tidigare beslut som ligger i förvaltningsrätten. Sedan är tillsynen avslutad.