Viktigt att visa eleverna vad de har för nytta av kunskapen

Maria Berndtsson, som nominerats till Pedagogiskt pris i Örebro, är lärare på Thoren Business School i Örebro. Hon tycker att det är viktigt att visa eleverna vad de kommer ha för praktisk kunskap av det de lär sig i skolan.

Varför blev du lärare?

– För att jag brinner för mina ämnen och för att få dela med mig av den kunskapen. Sedan jag blev handelslärare brinner jag också för att få eleverna så förberedda för kommande arbetsliv som möjligt.

Vad är det bästa med att vara lärare på Thoren Business School i Örebro?

– Att det finns en så fin elevsyn överlag på skolan.

Vad kan eleverna förvänta sig av lärarna?

– Engagemang, driv och en positiv elevsyn.

Vad förväntar sig lärarna av eleverna?

– Att eleverna vågar vara öppna och ärliga med önskemål kring arbetsmoment, arbetsformer och så vidare så vi lärare kan skapa den absolut bästa lärmiljön och förutsättningarna för elevernas lärande.

Hur gör du för att motivera eleverna?

– För mig är relationsskapande A och O. Jag jobbar elevnära och är flexibel för vad eleverna tycker och känner kring olika uppgifter och moment. Jag tycker också att det är en viktig del av motivationen att visa eleverna varför man gör ett visst moment och vad de har för användning av kunskaperna i kommande arbetsliv. Jag försöker skapa meningsfullhet med alla uppgifter och har som mitt personliga mål detta läsår att ha ett praktiskt arbetssätt även i de lite mer teoretiska delarna av kurserna för eleverna på Försäljning-och serviceprogrammet, så de får känna att det är ett yrkesprogram de går.

Hur känns det att se en elev utvecklas?

– Det är en fantastisk känsla och den finaste bekräftelse som man som lärare kan få på sitt arbete!