​ThorenGruppen AB förvärvar två skolor i Kiruna

ThorenGruppen AB förvärvar företaget Uterummet i Kiruna AB samt Vargen i Kiruna AB som innefattar två grundskolor, Vita viddernas barnskola (F-3) och Friluftsskolan Vargen (4-9) i Kiruna kommun. Övertagandet av verksamheterna skedde 1 december och omfattar cirka 240 elever och 34 medarbetare.

– Vi är glada och stolta över att få möjlighet att få jobba vidare med två fantastiska skolor och tillsammans addera varandra kompetenser och erfarenheter för att ytterligare stärka skolornas redan goda kvalitet, säger Victoria Svensson, verksamhetschef på Thoren Framtid.

Samarbetet mellan skolorna förstärks då båda kommer bli en del av Thoren Framtid vilket är grundskoledelen inom ThorenGruppen. Ett nytt gemensamt namn för de båda skolorna blir Thoren Framtid Kiruna. Vita Vidderna och Vargen kvarstår som enheter inom Thoren Framtid Kiruna. Båda parter är övertygade om att det är här helt rätt steg för skolans fortsatta utveckling.

– Båda skolorna har uppvisat goda skolresultat. Bland annat har över 98 % av eleverna de senaste tio åren nått gymnasiebehörighet vilket är högt över rikssnittet. Tillsammans med skolornas rektorer och ledning ser vi fram emot att fortsätta utveckla Kirunas bästa skolor i en stad under omvandling, säger Victoria Svensson.

– Jag har varit delägare och rektor i 18 år. Vi har byggt en skola med hög kvalitet som vi alla medarbetare på skolan är stolta över. Samtidigt känner jag nu att det ska bli skönt att lämna huvudmannaskapet för att helt kunna fokusera på skolutveckling. Att få bli en del av Thoren Framtid gör att våra medarbetare blir en del av något större och får en chans att utvecklas i sina yrkesroller vilket gör att jag är övertygad om att det kommer vara rätt, säger Tomas Kyrö, rektor på Vita vidderna;.

– Att vara ägare och huvudman för en grundskola är ett stort och komplext ansvar och det ansvaret har jag och de två andra delägarna axlat under 16 år på ett bra sätt. Med Thoren Framtid ser vi tidigare ägare av verksamheten stora möjligheter att i större utsträckning kunna fokusera på vårt arbete som rektor, lärare och speciallärare på skolan. Det känns mycket bra att bli en del av Thoren Framtid som med sina betydligt större resurser säkrar en långsiktig och stabil utveckling av Friluftsskolan Vargen, säger Sven Ylipää, rektor på Vargen.

Fakta om Vita Viddernas barnskola- Grundat 2001 och är en f-3 skola i Kiruna med 96 elever och 14 medarbetare.
– Skolans utomhuspedagogik med verklighetsbaserat lärande har gett hög måluppfyllelse.

Fakta om Friluftsskolan Vargen – Grundat 2004 och är en grundskola årskurs 4-9 i Kiruna med ca 140 elever och 20 medarbetare.- Skolans satsning på friluftsliv har gett såväl studiero som trygghet vilket lett till hög måluppfyllelse.