Brister på Thoren Framtid Älmhult kommer att åtgärdas

Thoren Framtid Älmhult har tillsammans med Skolinspektionen (SI) upptäckt brister inom ett par områden på skolan. Nu ska dessa åtgärdas innan 24 november.

– Det här har varit känt för oss och vi har redan upprättat rutiner för att åtgärda bristerna, ett arbete som pågått sedan vi tog över skolan för knappt två år sedan, säger Jeanette Wilén, kvalitetschef.

Grundskoleverksamheten inom ThorenGruppen, Thoren Framtid, med tio skolor runt om i landet visar på en stark utveckling. Antalet elever har ökat på 9 av 10 skolor och är ett tydligt kvitto på skolornas höga kvalitet och elevnöjdhet.

I Skolinspektionens pågående tillsyn som genomförts på Thoren Framtids skolor under våren har hittills tre enheter; Thoren Framtid Hässleholm, Thoren Framtid Karlshamn och Thoren Framtid Falkenberg samtliga klarat sig helt utan anmärkning.

Under den tillsyn som myndigheten gjorde i Älmhult upptäcktes vissa brister i skolans rutiner kring hanteringen och uppföljning inom ett par områden, bland annat inom bedömning och betyg samt extra anpassningar och särskilt stöd.

– Nu får vi en möjlighet att justera och hitta rätt inom de områden där Skolinspektionen påtalat brister på skolan och jag är trygg med att vi även i fortsättningen kan ge våra elever en bra utbildning, vilket är vårt absolut viktigaste uppdrag. Samtidigt ska vi också förstärka de områden, kring förutsättningar för lärande samt styrning och utveckling av verksamheten, där SI inte funnit några brister, säger Jeanette Wilén.

ThorenGruppen erfarenhet inom utbildning har gjort att huvudmannen idag har bra och väl utvecklade system för att både stödja och följa upp skolornas arbete gentemot den krav som ställs enligt skollagen. Så sent som hösten 2016 fick samtliga 25 granskade gymnasieskolor inom ThorenGruppen grönt ljus av Skolinspektionen.