Elever på Thoren Framtid engagerar sig i kulturprojekt och bjuder på interaktiv föreställning

Under mars månad välkomnade Thoren Framtid Kalmar skådespelaren Fabian Hedlund som med en interaktiv föreställning om ett dilemma fångade elevernas intresse och satte i gång flera tankeprocesser Föreställningen är ett resultat av skolans projekt som heter KulturCrew som handlar om att få in mer kultur i skolorna.

Fabians föreställning handlade om en 14-årig pojke som anklagas för att ha ofredat en flicka, trots att det egentligen var hans kompis som var skyldig. Dilemmat blev att pojken inte ville bli oskyldigt anklagad men samtidigt ville inte skvallra på sin kompis. Genom att involvera publiken fick eleverna själva vara med och påverka hur historien utvecklades, vilket ledde till en rad olika lösningar och perspektiv. Upplevelsen blev båda tankeväckande och inspirerande samt något pedagogerna kan ta med sig tillbaka till klassrummet för vidare diskussioner.

Skådespelaren Fabian Hedlund hyllade elevernas entusiasm och proffsiga sätt arbeta med projektet, från att de var så engagerade i föreställningen till att de delade upp ansvarområden där vissa mötte upp Fabian, vissa visade honom till logen och andra presenterade hans föreställning.

Den interaktiva föreställningen är inte det första som eleverna fått uppleva tack vare projektet KulturCrew:

– I höstas hade vi en heldagsutbildning på Byteatern där eleverna fick lära sig arrangörskap, scenteknik, marknadsföring av föreställningar och så vidare, berättar Jennie Folkesson, lärare på Thoren Framtid Kalmar och handledare för projektet.

KulturCrew är ett initiativ som låter eleverna upptäcka kulturens värld ger eleverna en chans att utveckla sina färdigheter och bidra till att skapa en mer kulturellt rik skolmiljö. Läraren Henrik Dahlgren är nöjd med Fabians besök och vill tipsa andra skolor att genomföra liknande projekt:

– En fullkomligt förtrollande dag fylld av djuplodande diskussioner kring etik, moral och värdegrund. Som pedagog kan jag helhjärtat uppmana andra skolor att följa detta strålande exempel.

Thoren Framtid Kalmar visar att deras unika elevprojekt är ett exempel på skolans engagemang för att aktivt integrera kultur i undervisningen. Genom att anordna en interaktiv föreställning om dilemman visar skolan hur kulturella inslag kan berika elevernas lärande och personliga utveckling.