En skola där många vill gå – Thoren Framtid Karlshamn

På två år har Thoren Framtid i Karlshamn dubblerat elevantalet.
Elevantalet har ökat från 90 till 200 elever på två år, det är en ökning med hela 80 procent.

För rektor Bettina Gyllström är det oerhört glädjande att se att skolans arbete lönar sig och att eleverna trivs så bra. Stort engagemang från lärare och elever, sammanhållning och mycket hjärta har visat sig vara det som skapar en bra skola där många vill gå.
Anledningen till varför skolan har vuxit så mycket är självklar för Bettina.
– Det beror på att vi har ett väldigt stort engagemang och passion för det vi gör här på skolan, säger hon och fortsätter.
– Sedan tror jag att det beror mycket på vårt värdskap och bemötande, att vi är en personlig skola där vi ser alla. Vi vet vad alla heter, vi känner alla, vi säger hej till varandra och vi bryr oss. Det är mycket hjärta hela tiden i det vi gör.