Förskolan Thoren Framtid i Karlstad får godkänt efter tillsyn av kommunen

Thoren Framtids förskola i Karlstad får godkänt på alla punkter efter kommunens tillsyn på förskolan.
– Vi är mycket glada och stolta över det fina beslutet, säger Viktoria Hassel, biträdande verksamhetschef på Thoren Framtid.

Karlstads kommun genomför regelbunden tillsyn med cirka 3–4 års mellanrum hos respektive fristående huvudman. Vid tillsynen på Thoren Framtids förskola hösten 2023 låg ett extra fokus på ägar- och ledningskretsens samlade insikt, skolchefens roll samt undervisningen i förskolan. De granskade även förskolans arbete med utveckling av förskolans verksamhet.

Tillsynen är nu avslutad och enligt kommunens beslut har det inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.

– Kommunen lyfte även att de såg en stor utveckling av förskolans verksamhet jämfört med tidigare tillsyn, säger Viktoria Hassel.

”Samspelet mellan rektor och biträdande verksamhetschef, med fokus på förskolan, bedöms ge goda förutsättningar för ökad likvärdighet, kvalitet och säkerhet vad det gäller roller och ansvar inom förskolan och i styrkedjan. Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen har ett fungerande arbete inom samtliga områden som kommunen granskat.” skriver kommunen i sin bedömning.

– Jag vill rikta ett stort tack till rektor Madeleine Kristiansson med personal och det fina arbete ni gör för alla barn och familjer som har plats på förskolan. Vi har fortsatt fokus på utveckling och strävar hela tiden efter att skapa de bästa förutsättningar för barnens utveckling och lärande, säger Viktoria Hassel.