Från grus till grönt – Thoren Framtid Kalmars inspirerande elevinitiativ

På Thoren Framtid värderas inte bara kunskaper i olika skolämnen högt, utan även elevernas engagemang för att göra en skillnad i samhället. I november 2020 beslutade en grupp elever från Thoren Framtid Kalmar att påverka sin omvärld. De hade en vision om att skapa en multiplan och nu, nästan tre år senare, fick eleverna se sin dröm bli verklighet när ritningarna till den planerade multiplanen visades.

För snart tre år sedan ville eleverna på Thoren Framtid Kalmar ersätta grusplanen på skolgården med en funktionell multiplan. En plats där man kunde spela både fotboll och innebandy utan risk för att ramla och skada sig på gruset. En plats som skulle uppmuntra till rörelse och lek.

För att få sitt budskap att nå ut och skapa en förändring startade eleverna en namninsamling, som sedan överlämnades till beslutsfattare i Kalmar. Nu, när ritningarna har presenterats, är det ett tydligt bevis på att deras ansträngningar inte var förgäves.

Detta visar att även de yngsta medlemmarna i vårt samhälle har en röst som räknas. Det är också ett exempel på hur Thoren Framtid bidrar till att fostra framtidens medborgare som förstår vikten av aktivt deltagande i samhället. Namninsamlingen och bygget av multiplanen är ett tydligt exempel på hur barn och unga kan påverka sin omvärld.

Vi ser med spänning fram emot att se hur multiplanen kommer att användas och berika barnens vardag. Och kanske ännu viktigare, hur denna erfarenhet kommer att forma deras syn på vad de kan uppnå och påverka, både nu och i framtiden.