Från Sverige till Argentina – Thoren Framtid Sandbergska stärker globala band


Thoren Framtid Sandbergska har sedan 2010 fokuserat på internationella projekt och relationer. Skolans rektor Eva Svensson drömde om en skola som var en global plats och hennes vision blev verklighet med start i Kina och nu senast ett samarbete med en skola i Argentina.

Skolan har sen tidigare internationella samarbeten med Kina, Israel och Italien men efter pandemin valde skolan att rikta fokus mot Argentina där en av skolans lärare Gabriella kommer ifrån. Genom Atlas Partnerskap via utbyten.se finansieras samarbetet mellan de båda skolorna.

För att göra samarbeten som dessa möjliga krävs ett otroligt engagemang från lärarna.
-Det är otroligt givande och skapar kompetensutveckling. Man känner verkligen hur alla iblandade brinner för att eleverna ska få denna erfarenhet. Vi har dessutom en viktig roll för eleverna när de är på resande fot, berättar Augustine, en av lärarna som jobbar med utbytet.

Elever i årskurs 8 och 9 får chansen att delta i utbytet efter att ha genomgått en noggrann urvalsprocess. Kraven inkluderar engagemang i internationella frågor, ingen frånvaro och att deltagandet inte får påverka deras övriga studier negativt.
-Utbytet är mycket uppskattat av föräldrarna, dels för att barnen får uppleva viktiga kulturella utbyten, dels erfarenheten av att öppna upp sina hem. Både på skolan och hemma krävs det mycket förberedelser, organisationen är noggrant strukturerad och vi letar ständigt efter vad som driver personal och elever. Allt engagemang sker utanför undervisningen och det är viktigt att eleverna inte tappar fokus på sina studier, berättar Eva.

Under utbytet besöker de svenska eleverna Argentina i tre veckor och tar sedan emot argentinska elever i Sverige under lika lång tid. De kulturella skillnaderna blir uppenbara i allt från matvanor till skoluniformer men eleverna hittar även
nämnare inom sport, musik och drömmar.
-För eleverna blir det en stor omställning i och med att de bor hos varandra när de besöker varandras länder men det bidrar också till att skapa djupare relationer, berättar Eva.

För att ytterligare bredda elevernas världsbild anordnar Thoren Framtid Sandbergska internationella veckor med fokus på olika kulturella aspekter, exempelvis matlagning och filmvisningar. Elever som deltagit i utbytet delar med sig av sina upplevelser till sina klasskamrater.
-Vem vet, Sydafrika kanske blir nästa äventyr. Vi har kontakter i Johannesburg. Vi får se vad framtiden visar, berättar Eva avslutningsvis.

Oavsett vart Thoren Framtid Sandbergska vänder sig i framtiden, är det tydligt att internationella utbyten ger både elever och lärare värdefulla erfarenheter och minnen för livet.