Närmare 100 procent gymnasiebehörighet för flertalet av Thoren Framtids grundskolor

Friskolornas Riksförbund har sammanställt hur många elever som får gymnasiebehörighet på Sveriges alla grundskolor, både kommunala skolor och friskolor. Inom verksamhetsområdet Thoren Framtids grundskolor är resultaten positiva – åtta av Thoren Framtids tolv högstadieskolor har nästan hundraprocentig gymnasiebehörighet bland eleverna.  

När Friskolornas Riksförbund innan jul släppte rapporten över elevresultat för både kommunala och fristående verksamheter i Sverige låg åtta av Thoren Framtids tolv grundskolor i toppskiktet med nära 100 procent behöriga elever till gymnasiet. 

– Vi är jätteglada över att flera av våra skolor sticker ut positivt i statistiken med fina resultat. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Sara Lundberg, verksamhetschef för Thoren Framtid. 

Thoren Framtid har de senaste två läsåren haft stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete och elevernas förutsättningar att nå goda resultat. Exempel på framgångsfaktorer är bland annat satsningar på elevhälsan, kollegialt lärande och samarbete mellan skolor och rektorer.   

– Det har bidragit till ökad likvärdighet och ökade resultat, säger Sara Lundberg. 

Thoren Framtid gjorde läsåret 22/23 sina bästa samlade kunskapsresultat någonsin sedan starten 2014. Andel behöriga elever till gymnasiet låg runt 90 procent och verksamhetsområdet hade samtidigt högst antal elever som nådde betyget E i samtliga ämnen och det hittills högsta meritvärdet, meritvärdet låg också över rikssnittet.   

– Det här gör oss mycket stolta och glada – vi är bättre än någonsin och det är positivt för alla våra elever. Nu jobbar vi självklart vidare mot att bli ännu bättre. Målsättningen är att alla våra skolor ska ligga i toppskiktet och kunna ge samma livschanser till eleverna, säger Sara Lundberg, verksamhetschef på Thoren Framtid. 

Thoren Framtids grundskolor med närmare hundra procents gymnasiebehörighet: 

Thoren Framtid Ljungby 

Thoren Framtid Karlshamn 

Thoren Framtid Älmhult 

Thoren Framtid Vargen i Kiruna 

Thoren Framtid Sandbergska i Upplands Väsby 

Thoren Framtid i Falköping 

 Thoren Framtids grundskolor med hundra procents gymnasiebehörighet i alla ämnen: 

 Thoren Framtid Axona i Tollarp, Kristianstad