Thoren Framtid Falköping avvecklas juni 2024

Skolan har under lång tid haft kompetensförsörjningsproblem. Vi har därför beslutat avveckla skolan efter detta läsår.

– Det är ett tråkigt beslut att ta, men givet situationen är det en nödvändighet, säger Sara Lundberg, verksamhetschef Thoren Framtid. ​

Eleverna kommer att erbjudas annan skola i kommunen och vi kommer att arbeta tillsammans för att alla övergångar blir så bra som möjligt. ​

Årskurs nio kommer att avsluta sin grundskola på Thoren Framtid Falköping.